Hjerteligt velkommen til Fat-Lab

laboratoriet til skibsstyrke af instituttet for skibsbygning og maritim teknologi ved Kiel University of Applied Sciences, Tyskland.

For uddannelsen af skibsbygning og maritim teknologi operer det tyske Kiel University of Applied Sciences et styrke laboratorie. Prof. Dr.-Ing. Berend Bohlmann leder laboratoriet og har i de seneste år udviklet laboratoriet fra et rent udviklingssted til diplomingeniører til et sted hvor studerende fra bachelor- og kandidatuddannelser ligesom ph.d.-studerende arbejder med projekter af forskelligartede slags og størrelser. Laboratoriet fokuserer på undersøgelser af udmattelse og udfører derudover også projekter til mere generelle styrke og stivhed opgaver.

Laboratoriet sætter stor pris på deres tætte forhold med industri og konsulenter såvel som andre forskningsinstitutter. Selskaber profiterer af eksterne projekter og/eller offentlig støttede forsknings- og udviklingsprojekter i form af omfattende understøttelse og rådgivning der rækker fra grundlæggende forskning over produktudvikling til fejlanalyse.

Laboratoriet fokuserer på projekter der har en indflydelse på den maritime økonomi. Ud over det arbejder laboratoriet dog også gerne med projekter fra andre områder, som fx fra almen maskinteknologi og fødevareindustrien.

Laboratoriets eksperimentelle kerne består af 2 prøvestande, der benyttes til statiske såvel som dynamiske undersøgelser. Disse prøvestande bruges til små-skala prøve emner, eksempelvis udmattelses analyser af svejsesøm, over semi-komplekse problemstillinger med specifikke detaljer til konstruktioner hen til fuldskala prøver der realiseres på reelle komponenter. Ved særlig behov kompletteres eksperimenterne med omfattende beregninger, fx ved hjælp af FE-metoden.