Opgaver

Uddannelse

Laboratoriet tilbyder studerende fra fagområdet skibsbygning, offshore-systemer og maskiningeniørvæsen muligheder til at udvide deres teoretiske viden med praktiske eksperimenter. Tilbuddet retter sig såvel til studerende fra bachelor- og kandidatuddannelser, som til ph.d.-studerende der forsker i rammen af en kooperation af Kiel University of Applied Sciences, Tyskland og Syddansk Universitet Odense, Danmark.

Teknologioverførsel

I følge af den generelle opgave af en University of Applied Sciences ligger en væsentlig del af laboratoriets arbejde i at understøtte industri og konsulenter med innovative løsninger til nye produkter og problemformuleringer. For at sikre en succesful indførelse af løsningsforslag i nye konstruktioner og muliggøre tilpasning til specielle krav, er laboratoriet kontinuerligt i gang med at underbygge løsningsforslagene med eksperimenter og beregninger. Dette hjælper fx med at svare på spørgsmål til udmattelse af svejsnings-, skrue- og limforbindelser på metallisk og fiberforstærket materiale.

Grundlæggende Forskning

Udover de nævnte projekter, faciliterer laboratoriet også grundlæggende forskning. Sådanne projekter undersøger fx udmattelsen af svejsningskonstruktioner. Den finansielle del af forskningsprojekterne er dækket fra fx offentlige fonde, mens projekterne tit bliver ledsaget af ph.d.-studerende.