Udstyr

Prøvestande

Hydropuls PZ 200/400 er en universel, hydraulisk dreven prøvestand til både statiske og dynamiske eksperimenter og fuldskala prøver. Maskinen er forbundet fullkardanisk til et portal, hvilket er knyttet til en bundplade. Bundpladen er isoleret fra selve bygningen.

Max. kraft statisk: ±200 KN
Max. kraft dynamisk: ±160 KN
Max. forskydning: ±200 mm 
internt og eksternt kraft-målesystem
Styring: EPL dynaSax D2
Prøvestandsoftware: dynaSax D2

Producent: TIRA WPM Leipzig, Tyskland

Fri bredde: 3,5 m
Fri højde: 3,0 m

Denne maskine er især nyttig for statiske og dynamiske eksperimenter, konstant amplituder og variabel belastning, fx blok programmer og tilfældige belastninger på semi-komplekse fuldskala prøver. 

Resonansfrekvens maskine Power Swing 100 MAG er en universel, elektromagnetisk drevet resonans prøvestand, der er bestemt til udførelse af oscillerende spænding/tryk, bøjnings- og/eller vridningseksperimenter på forskellige komponenter og materiale prøver.
Max. statisk belastning: ±100 KN
Max. dynamisk kraftamplitude: ±50 KN
Max. dynamiske forskydning: ±2 mm
Frekvens rækkevide: op til 300 Hz

Producent: SincoTec, Clausthal - Zellerfeld

Bredde af testrummet (åben gang mellem kolonnerne): 530 mm

Højde af testrummet (Afstand krafttransducer - arbejdsbord): 660 mm

Maskinens primære brug er til bestemmelse af SN-kurver. Udover dette kan maskinen dog også bruges til at bestemme levetiden ved særlige påvirkninger af blok program eller tilfældige belastninger.

Resonansfrekvens maskine Power Swingly 5MOT er en universel, motorisk drevet resonans prøvestand, der er bestemt til udførelse af oscillerende spænding/tryk, bøjnings- og/eller vridningseksperimenter på forskellige komponenter og materiale prøver.
Max. statisk belastning: ±5 KN
Max. dynamisk kraftamplitude: ±2,5 KN
Max. dynamiske forskydning: ±10 mm
Frekvens rækkevide: op til 110 Hz

Producent: SincoTec, Clausthal - Zellerfeld

Bredde af testrummet (åben gang mellem kolonnerne): 550 mm

Højde af testrummet (Afstand krafttransducer - arbejdsbord): 670 mm

Maskinens primære brug er til bestemmelse af SN-kurver af små prøvestykker. Udover dette kan maskinen dog også bruges til at bestemme levetiden ved særlige påvirkninger af blok program eller tilfældige belastninger.

Måleinstrumenter

Den mobile måle apparat M.A.R.S. 516-N er produceret af J.E.T Systemtechnik til In Situ målinger.

Den universelt anvendelige computer er en selvforsynende all-metal maskine, der er resistent mod vibrationer og er stænktæt.

Målinger af:
6 fuld Wheatstone broer (strain gauges)
6 accelerationssignaler (ICP - kanaler)
4 spændings- og frekvensindgange (±30V)

Software: DASYLab 2020

Maskinens primære brug er til analyser af forskellige operationskonditioner, som fx vibrationsanalyser, omdrejnings- og effektmålinger.

Vibrationsmålinger er evalueret efter ISO 6954, ISO 10816, DNV Comfort Class, ABS Comf, GL Harmony Class og GL Machinery Installations.

2 stationære signal optager MGCPlus fra HBM udgør laboratoriets måleinstrumenter til samtidig optagelse af op til 128 forskellige målepunkter med en målefrekvens på max. 9600 Hz.

16 indgange til målinger af fx lineære strain gauges, halve og hele Wheatstone broer, induktive test enheder. Forbundet med en måling computer med softwaren „Catman AP“ (Version 3.4)

 

Derved kan forskydning-, temperatur-, acceleration- og vridning sensorer måles og kontrolleres ligesom strain gauges.

Eksterne Sensorer

Som standard bliver følgende sensorer brugt:

 

Accelerationssensor af IMI:
Uniaksial sensor (0,17 Hz til 19 kHz, max. acceleration 343 µm/s²)
Triaksial sensor (0,5 Hz til 8 kHz, max. acceleration 3434 µm/s²)

Induktiv sensor af HBM:
W10TK (±10 mm) (caliper)
W20TK (±20 mm) (caliper)                 
WA50 (50 mm) (caliper)                 
WA100 (100 mm) (caliper)                 
WA200 (200 mm)

Kraftmåling udstyr 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 kN  af HBM

Andet Udstyr

Laboratoriets gulv består af en rille plade og er udført som Strong Floor. Den er isoleret fra bygningen og baser på 12 pæle, den  går 12 m i dybde. 

Længde: 10,0 m
Bredde: 4,8 m
langsgående riller med 800 mm afstand

DEMAG kran SWL 500 Kg,
kan køres over hele længden af laboratoriet

Åbning til laboratoriets indgang: BxH:2,47x2,27 m