Master-Studiengang Data Science (interdisziplinär)

Curriculum: 

Curriculum Master-Studiengang Data Science (Stand: WiSe 19/20)

Vorlesungsplan: 

Vorlesungsplan Sommersemester 2020 (folgt)

Vorlesungsplan Wintersemester 2019/ 2020

Semesterablauf:

Informationen über den Ablauf des Sommersemesters 2020 (folgt)

Information über den Ablauf des Wintersemesters 2019/2020